Svaly

Program „Svaly“ je zaměřen na svalovou tkáň...

Řešení Vašich požadavků z oblasti svalů dělíme na dvě části:

 Zdravotní (např. vybočení obratle, uskřípnutí ploténky)

To co nám umožňuje pohyb v prostoru jsou svaly. „dostatečná“ svalová zásoba je naprosto nepostradatelná pro správnou funkci celého těla! Její nedostatky se nejčastěji projevují na páteřním systému a nutno podotknout, ze jsou často fatální.
Cvičení je zacíleno na posílení a získání dostatečné svalové základny pro správnou funkci pohybového aparátu.
 

Estetická (např. mužná postava)
Do této skupiny spadají všichni zájemci dychtící po vybudování „dech beroucí“ masculatury.
Cvičení je podřízeno jedinému cíly a to NÁRUSTU SVALOVÉ HMOTY!


© 2009 | webdesign AG TOP TIP | Loadtime: | 0,061722s |