Bolest zad, bolest krční páteře

Cvičební program se zaměřuje na prevenci a boj s bolestmi související s celým páteřním systémem...

Lidské tělo z pohledu svalové a kosterní soustavy je složitý organismus fungující na vzájemné rovnováze. Je-li tato rovnováha narušena většinou jednostrannou zátěží a to buď  levopravou nebo předozadní (např.: dlouhé hodiny strávené před počítačem, fyzická činnost využívající více jednu ze stran těla) vznikají SVALOVÉ DYSBALANCE. Tělo přestává být v rovnováze a vznikají bolestivé stavy provázené pícháním v přetěžované svalové skupině a jejím ztuhnutím. Dlouhodobé přehlížení tohoto stavu vede k polohovým změnám těla a potažmo i páteře (např.: skolióza, hyperlordóza). Tyto změny se dají lehce rozpoznat podle špatného držení těla. V extrémních případech dochází i k uskřípnutí meziobratlové ploténky či k jejímu vyvřeznutí.                              

 

Je to neuvěřitelné, ale naše páteř není doopravdy nejideálněji uzpůsobena vzpřímené poloze. Především postavení některých kostí a plotének v páteři způsobuje řadu potíží. Za to, že můžeme chodit po dvou a dívat se na svět shora, platíme vysokou daň, lépe řečeno, platí ji sama naše páteř. Páteř jako orgán má jednu z nejkomplexnějších a nejobtížnějších funkcí a lidé s ní víceméně hazardují. Bohužel spousta z nich si to uvědomí teprve tehdy, až začne skutečně bolet, a to už je většinou pozdě.

Bolest páteře je ovlivněna mnoha faktory. Za většinou potíží s bolestí páteře však nestojí nikdo jiný než člověk sám. Především jeho životní styl, nesprávné návyky každodenního života, stereotypy a v neposlední řadě také problém, s nímž zápasí obrovský počet lidí, kterým je nadváha. Není divu, že se právě bolest páteře stala nejčastěji udávaným důvodem pracovní neschopnosti a je v současnosti mnohem frekventovanější než podobně nepříjemná bolest hlavy. Díky této skutečnosti se bolestem páteře věnuje mnohem více pozornosti než dříve. Zdá se, jako by lidé nedoceňovali obtížnou funkci páteře a neuváženě zkouší, kolik vydrží.


Bolesti v bederní oblasti zad jsou spolu s problémy s krční páteří jedny z nejčastějších, které nás mohou potkat. Bederní páteř je takovým úsekem páteře, jenž umožňuje přenos pohybu z dolních končetin na trup. Aby se tak dělo správně, je nutná přítomnost velkého počtu svalů a nervových zakončení. Proto je bolest bederní páteře většinou provázena také silnými bolestmi vystřelujícími do dolních končetin, ale i do dalších přilehlých oblastí, především do hýždí, boků nebo slabin.

Bolest v kříži můžeme lokalizovat do nejnižšího úseku bederní páteře, a proto s ní téměř ve všem souvisí. Výjimkou může být postižení kyčelních kloubů či kostrče, které mohou snadno vyvolat bolest v kříži. Ženy také mohou trpět bolestmi zad při různých gynekologických problémech. Úplně nejčastější je ovšem bolest v kříži v těhotenství, zapříčiněná přirozenými změnami v těle matky.


© 2009 | webdesign AG TOP TIP | Loadtime: | 0,056155s |