Osobní trenér - služby

Na krátké informativní schůzce si promluvíte s Vaším osobním trenérem o Vašich požadavcích a fyzických a časových možnostech. Nabízíme řadu propracovaných programů, každý příznivec fitness si u nás vybere. Většinou pravidelný fitness trénink cvičícímu vyřeší několik problémů najednou. Následně je pro Vás sestaven individuální plán tréninku a domluvíte si termín a místo prvního cvičení.

Osobnost trenéra je důležitá

Trenér je člověk s dostatečnými zkušenostmi a kvalifikací, který pro vás sestaví individuální plán cvičení a pomůže Vám s jeho dodržováním. Klademe veliký důraz na péči o klienta. Trenér není pouhým počítadlem, ale je to váš partner v posilovně.

Trenér a motivace

Dobrý osobní trenér vás motivuje a směřuje vaší pozornost na prováděný výkon. Koncentrace při cvičení je stejně tak důležitá jako koncentrace při jakékoli jiné činnosti ve které chcete dosáhnout lepších výsledků.

Trenér a prevence zranění

Trenér se také stará o pozitivní atmosféru při cvičení a informuje klienta o prováděné činnosti. Zkušenost kvalitního trenéra předchází hrozícímu nebezpečí zranění, která jsou všudypřítomná ve všech sportovních odvětví. Je proto nanejvýš důležité ve vlastním zájmu, aby klient naslouchal radám a doporučením svého trenéra!


© 2009 | webdesign AG TOP TIP | Loadtime: | 0,059389s |